Arithmogriph

Train uw logische vaardigheden!!!

Homepagina
Beschrijving
Arithmogriphs oplossen
Downloaden
Arithmogriph kopen
Productiegegevens


English


Deutsch


Español


Francais


Italiano


Nederlands
    


Merktekens toevoegen en openen

Gedurende het oplossingsproces kan het gebeuren dat u een voorlopige oplossing wilt opslaan om die op een later tijdstip eventueel opnieuw te laden. Hiervoor kunt u merktekens gebruiken.

Een merkteken toevoegen

Klik op de knop Nieuw merkteken. Een dialoogvenster opent zich en laat u toe een naam voor het merkteken in te vullen:

Nu kunt u een meer passende naam invullen ofwel de voorgestelde naam aanvaarden.

Een merkteken openen


Om een opgeslagen merkteken opnieuw te laden, klik op de knop Merkteken openen. Een dialoogvenster opent zich met de lijst van alle beschikbare merktekens.Selecteer het merkteken dat u opnieuw wilt laden en klik op de knop OK. Deze dialoog dient ook om bestaande merktekens te herbenoemen of te verwijderen.

Volgend hoofdstuk: Een spel opslaan en laden Terug naar de inhoudsopgave

 

 

    
Books