Arithmogriph

Train uw logische vaardigheden!!!

Homepagina
Beschrijving
Arithmogriphs oplossen
Downloaden
Arithmogriph kopen
Productiegegevens


English


Deutsch


Español


Francais


Italiano


Nederlands
    


Een spel opslaan en laden

Soms wilt u op een later ogenblik verder nadenken over een bepaalde puzzel. Geen probleem: sla het spel op en laadt het later opnieuw. Niet alleen de puzzel, maar ook alle bewaarde merktekens en de huidige oplossingstoestand worden opgeslagen.

Een spel opslaan

Klik op de knop Spel opslaan. Een dialoogvenster opent zich en vraagt u een bestandsnaam. Kies de gewenste map, voer een bestandsnaam in en klik op de knop Opslaan.

Een spel laden

Om een bewaard spel te laden, klik op de knop Spel laden. Een dialoogvenster opent zich en vraagt u om het passende ari-bestand te selecteren. Kies de gewenste map, selecteer het bestand en klik op de knop Openen. Nu kunt u doorgaan met de oplossing van de puzzel.

Volgend hoofdstuk: Netwerkspel Terug naar de inhoudsopgave

    
Books